หน้าเว็บ

ห้องสมุดโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)

ห้องสมุดโรงเรียนวัดยกกระบัตร  (ชุบราษฎร์นุสรณ์)
ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ (ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

รางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน  ครูบรรณารักษ์  โรงเรียนวัดยกกระบัตร  (ชุบราษฎร์นุสรณ์)  ที่ได้รับรางวัล  ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ  (ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่  2)  ปี 2554  จาก บริษัท  นานมีบุ๊คส์  ร่วมกับ สพฐ.  และหน่วยงานอื่น ๆ  ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกว่า หนึ่งหมื่นโรงเรียนทั่วประเทศใน "โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา รวมพลังรักการอ่าน 84 ล้านเล่ม 11 ปี นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" โดยมีนายปัญญา  แก้วเกยูร ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 โดย นางสาวนัยน์ปพร   พญาชน  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  และพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิตอย่างต่อเนื่อง  จึงเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น