หน้าเว็บ

ห้องสมุดโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)

ห้องสมุดโรงเรียนวัดยกกระบัตร  (ชุบราษฎร์นุสรณ์)
ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ (ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

ห้องสมุดโรงเรียนวัดยกกระบัตร: รางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ

ห้องสมุดโรงเรียนวัดยกกระบัตร: รางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ: ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน  ครูบรรณารักษ์  โรงเรียนวัดยกกระบัตร  (ชุบราษฎร์นุสรณ์)  ที่ได้รับรางวัล  ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น